Margrethekirkens menighedsråd 2020-2024
 
Formand 
Ruth Klitte
Næstformand
Susanne Redder
Kasserer
Anna Marie Nielsen
Kirkeværge
Kurt Pedersen
Menigt medlem
Gitte Poulsen
Kontaktperson
Henrik Groth
Børne- og ungeudvalg
Theiss Nielsen
Sognepræst
Lise Nedergaard
Kbf sognepræst
Kristin Falck Saghaug

 

Gitte Poulsen er 2023 tiltrådt som afløser for Jørgen Langdal.

Suppleanter
Ulrik Nordhagen
Birgitte Olesen